วัดคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก อายุกว่า 100 ปี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิก ตกแต่งด้วยกระจกสีตระการตา นักท่องเที่ยวทั่วไปจึงนิยมแวะมาเยี่ยมชม และไม่พลาดที่จะหามุมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

เป็นวัดเก่าแก่สมัยทวารวดี ก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะเขมรหรือลพบุรี และพระปรางค์สูง 24 เมตรสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง

สวนแสดงศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามในสังคมพุทธของไทย ในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งประกอบกับสถาปัตยกรรมจำลอง เช่น เรือนไทย พระพุทธรูป และอื่นๆ ภายใต้บรรยากาศร่มรื่นตามธรรมชาติ

ถ้าหินงอก-หินย้อยวิจิตรตระการตา ที่เชื่อว่าได้ชื่มาจากหินงอกหินย้อยรูปพญาอินทรีย์กางปีก ภายในถ้ำแบ่งเป็น 8 คูหา ภายในถ้ำมีการจัดระเบียบทางเดินและจัดแสงไฟอย่างดี

ศิลปะสถานท่ามกลางธรรมชาติ เปิดสอนและรองรับกิจกรรมสำหรับเยาวชน ทั้งศิลปะการแสดง นาฎศิลป์ไทยและตะวันตก โดยมีสิ่งสำคัญคือ "บ้านดิน" ซึ่งสร้างด้วยดินผสมแกลบตลอดทั้งหลัง

ถ้ำหินงอกหินย้อย ที่มีความงามของหินย้อยผาวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพล จึงได้รับพระราชทานนามถ้ำจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าว่า “ถ้ำจอมพล”

เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิมสูง 16 ม.หน้าตักกว้าง 9 ม.อีกด้านหนึ่งของยอดเขา ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก

ไร่เอกชนซึ่งปลูกกุหลาบต่างประเทศและพันธุ์ไม้ดอกพันธุ์ต่างๆ หลายชนิดกลางหุบเขา สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะงดงามเป็นพิเศษ

ตลาดลอยน้ำที่คราคร่ำไปด้วยเรือพายลำย่อม ล่องขายสินค้าเกษตรกรรมและอาหารพื้นบ้าน เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ นอกจากนี้ยัมีวิถีชีวิตริมคลองบริเวณตลาดน้ำวัดปราสาทสิทธิ์ให้เยี่ยมชมอีกด้วย

ชมฝูงค้างคาวนับล้านตัว ที่กรูกันบินออกจากถ้ำพวยพุ่งเป็นสายสีดำ นานนับชั่วโมงทุกเย็นในช่วงใกล้พลบค่ำ เวลาประมาณ 17.30 น. และยังมี “ถ้ำพระนอน” ที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ความยาว 9 ม.

เรือนไทยจัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจำนวน 313 ตัวที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์

ธารน้ำร้อนธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มีน้ำร้อนบริสุทธิ์ไหลอยู่ตลอดปี ในช่วงฤดูหนาวยามเช้าไอน้ำร้อนจะลอยกรุ่นเป็นหมอกสวยงาม มีบ่อน้ำร้อนและสระน้ำสำหรับอาบน้ำร้อนธรรมชาติ
โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราุชบุรี
105/1 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-7777, 0-3231-3888 โทรสาร 0-3232-0123
Copyright 2008 Western Grand Hotel Ratchaburi Complany Limited. All rights reserved.
Photo Gallery